Wizytówka

Dostawca serwisu:

Henkel Polska Sp. z o. o.

reprezentowany przez:

Karolina Szmidt – Prezes Zarządu

Piotr Ciborowski – Członek Zarządu

Veli Dinçel – Członek Zarządu

Kiril Marinov – Członek Zarządu

Wiktoria Brauksiepe – Członek Zarządu

Siedziba:

Domaniewska 41

02-672 Warszawa, Polska

Adres:

Domaniewska 41

02-672 Warszawa, Polska

tel: 0048-22-56 56 000

fax: 0048-22-56 56 999

Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000567666

NIP:

PL -525-262-43-69

E-Mail: