Skip to Content

Kontakt

Dostawca serwisu:

 

Henkel Polska Sp. z o. o.
reprezentowany przez:
Karolina Szmidt – Prezes Zarządu
Piotr Ciborowski – Członek Zarządu
Kiril Marinov – Członek Zarządu
Wiktoria Brauksiepe – Członek Zarządu

Siedziba:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska

Adres:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
tel: 0048-22-56 56 000
fax: 0048-22-56 56 999

Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000567666

NIP:

PL -525-262-43-69

E-Mail: